כיצד להפעיל "Num Lock" על מחשב נייד

על המקלדת של המחשב הנייד שלך, את הפונקציה

שלב 1

מצא את "Num Lock" מפתח על המקלדת של המחשב הנייד. זה בדרך כלל ליד החלק העליון של המקלדת. אם המפתח אינו אומר דבר אחר מלבד "Num Lock", זוהי הפונקציה היחידה שמנגן המפתח, באפשרותך פשוט ללחוץ עליו כדי להפעיל את הפונקציה שלו. אור כנראה יופעל איפשהו כדי ליידע אותך כי "Num Lock" מופעל. אם המפתח יש פונקציות מרובות, יהיה עליך להחזיק מקש אחר בעת הקשה על זה.

שלב 2

החזק את המקש "Shift" ולחץ על "Num Lock" אם המילים "Num Lock" מופיעות מעל מילים אחרות על המקש, באותו אופן שבו מופיעים מספר סמלים מעל המספרים בשורה המספרי של המקלדת.

שלב 3

החזק את המקש "Fn" ולחץ על "Num Lock" אם למילים אלה יש צבע שונה (כחול בהיר לעיתים קרובות) המשותף למקש "Fn".