כיצד להפעיל את. ב - Internet Explorer 8

שלב 1

הפעל את Internet Explorer 8, לחץ על תפריט "כלים" ובחר "אפשרויות אינטרנט".

שלב 2

לחץ על הכרטיסייה "אבטחה" ובחר "אינטרנט" בתיבה אזורי. לחץ על כפתור "רמה מותאמת אישית" כדי לפתוח את החלון "הגדרות אבטחה".

שלב 3

גלול דרך החלון "הגדרות אבטחה" עד שתמצא את הקטע "פקדי ActiveX ותוספות". בחר באפשרות 'הפעל' מתחת לכל אפשרות בקטע. לחץ על "אישור" כדי לשמור את השינויים ולסגור את "אפשרויות אינטרנט" מסוף.