כיצד לקבל שיחות איסוף מן האסירים בטלפון סלולרי

שיחות שהתקבלו טלפונים סלולריים ניתן להתקבל באמצעות צד שלישי, באמצעות כרטיס אשראי.

שלב 1

קבל כרטיס אשראי או כרטיס בנק. כאשר אתה קורא לך דרך מפעיל חיצוני, תצטרך לספק את מספר כרטיס האשראי או הבנק, כך שהם יכולים לחייב אותך, לפני חיבור השיחה.

שלב 2

מצא ספק חיצוני כדי לבצע שיחה לאסיר. ספק זה, כגון 1-800-Call-4-Less, מספק מספר 800 כך שהאסיר יוכל להתקשר אליך מהכלא. ניתן לבצע שיחה זו בחינם. בשנת 2010, תשלום של כ 0.25 $ ארה"ב היה מחויב עבור כל דקה.

שלב 3

לספק את האסיר עם מספר הטלפון הסלולרי שלך ואת מספר 800 של ספק חיצוני. על האסיר לציין את מספר הטלפון הסלולרי שלך למפעיל החברה החיצונית. המפעיל יתקשר לטלפון שלך וישלים את פרטי התשלום לפני העברת השיחה.