כיצד להאיץ את מבול באמצעות Vuze

Vuze הוא יישום נוצר כדי להקל על העברת קבצים BitTorrent.

שלב 1

לחץ על "כלים". לחץ על "אפשרויות" בתפריט הנפתח. ייפתח חלון "אפשרויות" חדש.

שלב 2

לחץ על "אפשרויות מתקדמות" תחת "תחום משתמש". זה מאפשר הגדרות נוספות שניתן לשנות כדי להגדיל את מהירות ההורדה שלך סיקור.

שלב 3

לחץ על "העברה" בתפריט בצד שמאל של חלון "אפשרויות". זה נותן לך דף מלא של אפשרויות הקשורות להעברת קבצים סיקור.

שלב 4

הזן מהירות טעינה מקסימלית. חיבור האינטרנט שלך מעניק לך מהירות הורדה מקסימלית ומהירות טעינה מרבית. לעתים קרובות, מהירות ההעלאה היא הרבה יותר נמוכה מאשר מהירות ההורדה. אם יש "0" בתיבה "מהירות ההעלאה הגלובלית KB / s" ולאחר מכן להעלות torrents ברוחב הפס המרבי. אם החיבור שלך מגדיל את מהירות ההעלאה, מהירות ההורדה מופחתת. נסה להגדיר את מהירות ההעלאה לרמה נמוכה יחסית, לדוגמה, "10" ולהגדיל אותה משם על סמך הביצועים של החיבור שלך.

שלב 5

הגדר את "מקסימום מהירות ההורדה העולמית KB / s" ל "0". זה קובע את מהירות ההורדה ללא הגבלה, כלומר, מהירות ההורדה מוגבלת כעת רק על ידי מהירות החיבור ואת מהירות ההעברה של עמיתים שמהם אתה מקבל את torrents.

שלב 6

לחץ על "התאמה אוטומטית ערכים אלה על פי מהירות החיבור" תיבת לבטל את זה. הגדל את הערכים של שני "חיבורים מרביים של סיקור" ו- "חיבורים מקסימליים גלובליים" במרווחים של 25. פעולה זו מגדילה את מספר השותפים שאליהם אתה יכול להתחבר. הגדלת מספר החיבורים האפשריים יכולה להגדיל את מהירויות ההעברה.

שלב 7

לחץ על "החל".