כיצד להאיץ את ההעברה לכונן קשיח חיצוני

כיצד להאיץ את ההעברה לכונן קשיח חיצוני.

שלב 1

חבר את הכונן הקשיח החיצוני למחשב. לחץ על כפתור "התחל" ולחץ על "לוח הבקרה" בחלונית הניווט בצד ימין.

שלב 2

לחץ על "אבטחה ומערכת" ואתר את "מנהל ההתקנים" בסעיף "מערכת". לחץ על אפשרות זו כדי לפתוח אותה. ייתכן שיהיה עליך לאשר את בחירתך אם "בקרת חשבון משתמש" מופעלת במכשיר שלך.

שלב 3

אתר את הכונן הקשיח החיצוני בקטע "כוננים קשיחים". לחץ לחיצה ימנית על הערך ובחר "מאפיינים" מתפריט ההקשר הנפתח.

שלב 4

לחץ על "מדיניות" הכרטיסייה של תיבת הדו שיח ולבדוק את האפשרות "הביצועים הטובים ביותר" כדי לאפשר את המטמון לכתוב הדיסק. לחץ על "אישור" כדי לאשר.