כיצד ניתן לגשת ל- BIOS של IBM ThinkPad ישן?

כיצד ניתן לגשת ל- BIOS של IBM ThinkPad ישן?

שלב 1

כבה את IBM ThinkPad שלך.

שלב 2

הפעל את IBM ThinkPad.

שלב 3

לחץ על המקשים "Ctrl" - "Alt" - "Ins" כאשר הסמן מופיע בפינה השמאלית העליונה של המסך.

שלב 4

חזור על שלבים 1 ו -2 ולאחר מכן החזק את המקש "F1" בעת הפעלת המחברת אם שלב 3 אינו פועל.

שלב 5

חזור על שלבים 1 ו -2, ולאחר מכן לחץ על המקש "Ctrl" - "ALT" - "F11" כאשר הסמן מופיע בפינה הימנית העליונה של המסך אם שלב 4 אינו פועל.