כיצד לגשת לתיקיית מערכת ב- Android

קל לגשת לתיקיות מערכת במכשיר Android.

שלב 1

הפעל את מכשיר ה- Android.

שלב 2

פתח את מגירת היישומים.

שלב 3

גע ביישום "קבצים".

שלב 4

גע ב'קובצי טלפון 'אם מופיעה תצוגה של הקבצים והתיקיות במערכת הטלפון.

שלב 5

גע בקבצים שברצונך להזין והשתמש בלחצן "הקודם" כדי לצאת מהתיקייה שאתה מציג.