כיצד לגשת לחשבון Apple iTunes שלי

פתח את iTunes לחץ על הכרטיסייה "חנות iTunes" בסעיף "חנות" בסרגל הצד של התוכנית. החנות תטען במסך הראשי.

לחץ על כפתור "גישה" בפינה הימנית העליונה של חלון חנות iTunes וחלון הכניסה ייפתח.

הזן את מזהה Apple שלך ​​בשדה "מזהה Apple". הזן את הסיסמה שלך בשדה "סיסמה".

לחץ על כפתור "גישה" בחלון שיח כדי לגשת לחשבון Apple iTunes שלך.