כיצד לגשת סלילי המיחזור עם פקודות מערכת

כתוב

שלב 1

לחץ על "Windows" על המקלדת ועל המקש "R" בו זמנית. חלון "הפעלה" יופיע.

שלב 2

הקלד "cmd" בחלון הפעלה והקש "Enter" במקלדת. שורת הפקודה של Windows תופיע.

שלב 3

הקלד "c c: \ recycler" בחלון פקודת המערכת ולחץ על "Enter". זה משנה את הספרייה לכונן "C" וגישה סל המיחזור.

שלב 4

כתוב "attrib -r-s-h . " בחלון פקודת המערכת ולחץ על "Enter". סל המיחזור הוא ספריה מוסתרת כברירת מחדל, פקודה זו מציגה את הקבצים המוסתרים.

שלב 5

הקלד "dir / a" בחלון פקודת המערכת ולחץ על "Enter". רשימת הקבצים מופיעה בסל המיחזור.