כיצד לגשת לתיקיה "המסמכים שלי" ממחשב אחר

שתף את "המסמכים שלי" עם מחשבים אחרים

פתח את דפדפן Windows על ידי בחירת "התחל", "כל התוכניות, " ולבסוף "סייר Windows." אתר את התיקייה "המסמכים שלי". אם הוא מפסיק כהלכה, התיקיה צריכה להיות בראש הרשימה הנפתחת, בצד שמאל של המסך.

לחץ לחיצה ימנית על "המסמכים שלי" ובחר "מאפיינים". תפריט זה יציג שלוש כרטיסיות. בחר בכרטיסייה "שתף" ובדוק "שתף תיקייה זו ברשת" יחד עם כל אפשרות אחרת הנחוצה לך.

גש לתיקיה המשותפת ממחשב אחר ברשת. תחילה בחר "אתרי הרשת שלי" בתפריט "התחל". כאשר אתה עושה זאת, רשימה צריכה להופיע עם המחשבים ברשת. בחר במחשב שבו נמצאת התיקיה או הקובץ. ניתן לראות את כל התיקיות שניתן לשתף. מצא את "המסמכים שלי" והסתכל על הקבצים שהוא מכיל.