כיצד לגשת לתיקיית הבקרה של ה- iPod

סגור את כל התוכניות הפתוחות ולאחר מכן פתח את "לוח הבקרה" מהתפריט "התחל".

לחץ על הקישור "מראה והתאמה אישית" בחלונית הימנית, ולאחר מכן בחר "הצג תיקיות מוסתרות וקבצים".

בחר את הלחצן "הצג תיקיות ותיקיות מוסתרות" ולאחר מכן בטל את הסימון בתיבה שליד "הסתר תוספים עבור סוגי קבצים מוכרים" על-ידי לחיצה עליו. כמו כן, הסר את הסימון ליד "הסתר את הקבצים המוגנים של מערכת ההפעלה".

לחץ על כפתור "החל" בחלון ולאחר מכן "אישור".

פתח את הדיסק "C:" מהחלון "המחשב שלי". פתח את התיקייה הנקראת "Program Files" ולחץ פעמיים על התיקייה הנקראת "iPod". תיקיית הבקרה מוצגת בתוכה.