כיצד לגשת לתפריט השירות של טלוויזיה Sony

תפריט זה מציע בקרת איכות מקצועית על תצורת הטלוויזיה של Sony.

שלב 1

כבה את הטלוויזיה של Sony. בדוק את גב הטלוויזיה. המודלים של Sony של שנות התשעים משלבים מתג שירות בגב, ליד האנטנה או שקעי הווידאו. אם אתה מוצא מתג, החזק את המקש בעת הפעלת ההתקן כדי להיכנס למצב השירות.

שלב 2

הפעל את הטלוויזיה אם אינך מוצא את מתג השירות של Sony. קח את השלט הרחוק ולחץ על לחצן "Power" (מופעל), "Display" (מסך), "Vol +", "5", "Power" (on).

שלב 3

אם פקודות אלה אינן פועלות עם הטלוויזיה של Sony, הזן את הפקודות "Power" (מופעל), "Display" (מסך), "5", "Power" (מופעל). זכור כי מצב השירות לא יופעל אלא אם הלחצנים נלחצים בתוך פחות משנייה אחת בין השנייה.