כיצד לגשת ההיסטוריה של דפי אינטרנט ביקר

לכל הדפדפנים יש שיטה פשוטה לגשת לדף ההיסטוריה.

Mozilla Firefox 3 ואילך

שלב 1

פתח את תפריט "התחל" והקלד "Mozilla Firefox".

שלב 2

לחץ על "Enter".

שלב 3

לחץ על "היסטוריה"> "הצג את כל ההיסטוריה"

8

שלב 1

לחץ על "התחל" והקלד "Internet Explorer".

שלב 2

לחץ על "Enter".

שלב 3

החזק את המקש "CTRL" ולאחר מכן לחץ על הלחצן "H". פעולה זו תפתח את היסטוריית הגלישה.

Google Chrome

שלב 1

לחץ על "התחל" והקלד "Google Chrome".

שלב 2

לחץ על "Enter".

שלב 3

לחץ על סמל המפתח בחלק הימני העליון של המסך.

שלב 4

לחץ על "היסטוריה" בתפריט הנפתח.