כיצד לגשת ל- BIOS במחשב נייד Inspiron 1520

באפשרותך לגשת בקלות לתפריט ה- BIOS ב- Dell Inspiron.

שלב 1

כבה את המחשב והפעל אותו מחדש. אם המחשב כבוי, הפעל אותו.

שלב 2

לחץ על המקש "F2" שוב ושוב במסך הבית.

שלב 3

המתן עד לטעינת ה- BIOS. לאחר שביצעת את השינויים שאתה צריך לעשות, אתה יכול ללחוץ על "F10" המפתח כדי לשמור אותם ולצאת ה- BIOS.