כיצד לגשת ל - BIOS של

כבה את ה- MacBook על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה / כיבוי ובחירה באפשרות "כיבוי".

הפעל את ה- MacBook ברגע שהוא כבה לחלוטין.

לחץ על המקשים הבאים בו זמנית, "Command", "Option" ואת האותיות "O" ו- "F" לפני הפעלת המערכת.

לחץ על המקשים עד שיופיע מסך הזנת הפקודה. יש לך גישה המקבילה של ה- BIOS של ה- MacBook שלך.