כיצד לגשת ל- BIOS של התקן Toshiba Qosmio

גש אל ה- BIOS של Toshiba Qosmio כדי לפתור בעיות.

שלב 1

לחץ על לחצן "הפעלה" במחשב כדי להפעיל את המערכת, אם היא עדיין לא מופעלת, או הפעל מחדש את המחשב אם הוא מופעל. באפשרותך לגשת ל- BIOS רק כאשר המחשב מופעל.

שלב 2

לחצו על כפתור "ESC" כאשר מסך הפתיחה "Toshiba" או "Qosmio" יופיע על הצג, ולאחר מכן על כפתור "F1". המחשב יפסיק את תהליך האתחול הרגיל ועבור לתצורת ה- BIOS.

שלב 3

בדוק את התצורה או בצע שינויים ב- BIOS באמצעות המקלדת. הניווט מתבצע בחיצים כיווניים, והבחירות מבוצעות באמצעות הלחצן "Enter", אלא אם כן המערכת אומרת אחרת. מנהל ההתקן של העכבר לא נטען בעת ​​הזנת הגדרות ה- BIOS, כך שהוא לא יהיה זמין לשימוש.