כיצד לגשת את Acer לשאוף BIOS

כיצד לגשת את Acer לשאוף BIOS.

שלב 1

לחץ על כפתור "התחל" הממוקם בצד השמאלי התחתון של שולחן העבודה שלך. בחר "כבה את המחשב" באפשרויות התפריט "התחל".

שלב 2

לחץ על "שחזר" בתיבת הדו-שיח "כיבוי המחשב" כדי להפעיל מחדש את המחשב.

שלב 3

צפה היטב בתצוגה של הפעלה מחדש של המחשב. לחצו על "F2" כאשר אתם רואים את מקש המערכת בתחתית המסך, ממש לפני הופעת מסך Windows, כדי לגשת ללוח BIOS.

שלב 4

בצע את השינויים הדרושים ל- BIOS ולחץ על המקש "F10" כדי לשמור אותם ולצאת מה- BIOS. המחשב ישלים את תהליך האתחול ויפעיל את Windows.