כיצד לפתוח גיליון אלקטרוני

מחשב

שלב 1

לחץ על "התחל" ולאחר מכן על "כל התוכניות". לחץ על "Microsoft Office" ולאחר מכן על "Microsoft Excel".

שלב 2

לחץ על הכרטיסייה "קובץ". לחץ על "פתח". הרחב את התפריט הנפתח של סוגי קבצים.

שלב 3

לחץ על "כל קבצי Excel" אם הגיליון האלקטרוני משתמש בקובץ Excel. לחץ על "כל הקבצים", אם אתה משתמש בפורמט אחר.

שלב 4

אתר את התיקיה שמכילה את הקובץ. לחץ עליו ופתח כדי להציג או לערוך אותו.