כיצד לפתוח מגש נתקע מחליף רב CD

כיצד לפתוח מגש נתקע מחליף תקליטורים רב.

שלב 1

אתר את החור הקטן הממוקם ליד לחצן ההוצאה על מגש התקליטור. כל מגש יהיה חור קטן בגודל של נייר קליפ קטן.

שלב 2

הכנס את הנייר הישר לתוך החור.

שלב 3

דחוף את הסרטון לתוך החור עד שהמגש כבוי. הסר את הדיסק שהיה תקוע במגש.