כיצד לפתוח נגן CD ב- Mac ללא מקלדת

כיצד לפתוח נגן CD ב- Mac ללא מקלדת.

שלב 1

לחץ והחזק את המקש "F12" למשך כחמש שניות. סמל הוצאת אמור להופיע על המסך בעת הדיסק הוא נפלט. אם שיטה זו אינה פועלת, המשך לשלב הבא.

שלב 2

לחץ על הסמל Finder ב- Dock. לחץ על סמל "הוצא" ליד הדיסק בעמודה השמאלית של חלון Finder. אם שיטה זו אינה פועלת, המשך לשלב הבא.

שלב 3

לחץ על הסמל Finder ב- Dock ולאחר מכן לחץ על הכונן הקשיח של המחשב בעמודה השמאלית. נווט אל "/ System / Library / Core Services / תוספות תפריט /". לחץ פעמיים על "הוצא" כדי להציב סמל גירוש בשורת התפריטים בפינה הימנית העליונה ליד השעון. לחץ על סמל היציאה כדי לפתוח כונן דיסק. אם שיטה זו אינה פועלת, המשך לשלב הבא.

שלב 4

הפעל מחדש את המחשב ושמור על מקש "F12" לחוץ עד שייפלט הדיסק.