כיצד לפתוח מסמך XLR

מחשב

מסמך ".xlr" מכיל מידע מגיליון אלקטרוני של Microsoft Excel, אך לא יהיה זה דבר טוב שלא תוכל לפתוח אותו. אם אתה מכיר את זה סוג של קובץ משותף אתה יכול לעשות שימוש טוב יותר של המחשב. למרבה המזל אתה יכול בקלות לפתוח מסמכים XLR, כל עוד יש לך את התוכנית הנכונה יודע איך להשתמש בו.

פתח את Microsoft Excel על-ידי הזזת הסמן מעל סמל היישום ולחץ לחיצה כפולה עליו.

לחץ על הכרטיסייה "קובץ" בפינה השמאלית העליונה של חלון Excel.

בחר "פתח" מהתפריט הנפתח "קובץ".

גלול למטה את רשימת הקבצים בתפריט "פתח" עד שתמצא את מסמך ה- XLR שברצונך לפתוח. העבר את הסמן מעליה, לחץ עליה ובחר בה. לחץ על האפשרות "פתח" ליד הפינה השמאלית התחתונה של החלון "פתוח".