כיצד לפתוח מסמך כתבן כמסמך Word

באפשרותך לשייך את סוגי הקבצים של מסמכי טקסט שייפתחו ב- Word.

שלב 1

לחץ על כפתור "התחל" ב- Windows ובחר את "לוח הבקרה" פריט.

שלב 2

לחץ בתוך תיבת החיפוש בפינה השמאלית העליונה של חלון לוח הבקרה והקלד "אגודות".

שלב 3

לחץ על "הפוך סוג קובץ תמיד פתוח בתוכנית ספציפית", הממוקם ברשימת תוצאות החיפוש.

שלב 4

גלול ברשימה של סוגי הקבצים בחלון התוצאות ולחץ על אלמנט ה- .rtf.

שלב 5

לחץ על כפתור "שנה תוכנית".

שלב 6

לחץ על "Microsoft Office Word" אם הוא מופיע תחת הכותרת "תוכניות מומלצות". אחרת, לחץ על החץ שליד הכותרת "תוכניות אחרות" ולאחר מכן לחץ על "Microsoft Office Word", הממוקם ברשימת היישומים שהתקבלו.

שלב 7

לחץ על "אישור" כדי לאשר את השינוי.