כיצד לפתוח כונן קשיח חיצוני

ניתן לפתוח את הדיסק הקשיח החיצוני של Digital Digital My Book כדי לראות את ההתקן בפנים.

שלב 1

נתק את כבל ה- USB מהכונן הקשיח של Digital Digital My Book מהמחשב וגם נתק את כבל החשמל משקע החשמל.

שלב 2

הסר כל תווית המכסה את הבורג בפינה שנמצאת בחור החלק העליון של התקן האחסון. עכשיו להסיר את הבורג.

שלב 3

הניח את הספר שלי, עומד על בסיס הגומי. מניחים מברג שטוח באף אחד החריצים בחלק העליון ליד קצה הכונן הקשיח. דחוף את המברג כלפי מטה כדי לשחרר את תווית התיקון. מניחים מברג שטוח נוסף שבו הלוח פוגש את הקצה עם חריצים. לחץ בעדינות על המברג כדי לשחרר את הלוח.

שלב 4

סובב את הכונן הקשיח וחזור על התהליך עם הצד השני. כאשר שני החלקים משוחררים, משוך את שאר הכיסוי משאר המכשיר. הכונן הקשיח של הספר שלי יהיה בחוץ כדי שתוכל לעבוד איתו.