כיצד לפתוח קובץ RDF

פתח את הקובץ RDF באמצעות דפדפן Mozilla Firefox.

שלב 1

פתח את דפדפן Mozilla Firefox.

שלב 2

לחץ על "קובץ". פעולה זו תציג תפריט פקודה נפתחת שבו תוכל לבצע בחירות.

שלב 3

לחץ על "פתח". פעולה זו תייצר תיבת דו-שיח חדשה על המסך.

שלב 4

אתר את קובץ RDF שברצונך לפתוח. לחץ פעם אחת על זה.

שלב 5

לחץ על "פתח". התוכן של קובץ ה- RDF יופיע בחלון הדפדפן.