כיצד לפתוח קובץ PDF עם

פתח קובץ PDF ב- Adobe Acrobat במחשב שלך

תחת התפריט "קובץ", בחר "ייצא". כל תמונת PDF תישמר כ- JPEG. אתה עלול להחמיץ מידע קוד או פורמט במהלך ההמרה.

בחר "Microsoft Word Document" כתבנית טקסט.

לחץ על "הגדרות".

בחר את האפשרויות הרצויות. ניתן לציין את הגדרות העיצוב. לדוגמה, בחירה באפשרות "שמירה על שטף טקסט" תשמור על זרימת הטקסט, אך תוכל לשנות את הפריסה. "שמירה על פריסת הדף" ישמור על הפריסה של המסמך. תוכל גם לבחור לכלול הערות או תמונות ולשנות את הרזולוציה שלהן.

לחץ על "אישור" ולאחר מכן "שמור".

פתח את מסמך Word שנוצר לאחרונה. בתוכנית, בחר "Microsoft Office Button" ולאחר מכן לחץ על "פתח". דפדף כדי למצוא את המסמך ולחץ על "פתח".