כיצד לפתוח קובץ DWG

הפעל את דפדפן האינטרנט שלך והקלד http://www.sharecad.org בשדה כתובת האתר. לחץ על "Enter".

לחץ על "חיפוש". לחץ פעמיים על הקובץ .dwg שברצונך לפתוח.

לחץ על "פתח" ו "טען". כעת באפשרותך לפתוח ולהציג את קובץ ה- dwg.