כיצד לפתוח קובץ Visio מ - AutoCAD

המרת דיאגרמות מצוירות ביד מ Visio ולייצא אותם בפורמט קובץ DWG AutoCAD, לעבוד על אדריכלות פרויקטים הנדסיים.

שלב 1

פתח את Microsoft Visio. בחר באפשרות "פתח" בתפריט "קובץ" כדי לחפש ולפתוח את התרשים לייצוא.

שלב 2

בחר באפשרות "שמירה בשם" בתפריט "קובץ". בחלון המוצג, לחץ על האפשרות "שמור כסוג". מגלגל את לחצן הבחירה ומשנה את סוג הקובץ ל - "AutoCAD Drawing (* .dwg)". הזן שם לקובץ בשדה "שם קובץ". לחץ על הלחצן "שמור". בדרך זו הקובץ שלך יהיה סיומת DWG.

שלב 3

פתח את AutoCAD מ- Autodesk. בחר את הקובץ עם סיומת DWG שנוצרה בעבר מ- Visio. השתמש בגלגל העכבר כדי לגלול ולהקטין את הקובץ בתוך הקובץ. ניתן להתאים את התרשים מ Visio עם אפשרות לשנות מסרגל הכלים או ליצור הפניה מקושרת של התרשים משאר ציורים, עם הפקודה "xref".