כיצד לפתוח קובץ CPGZ

קובץ השירות Apple הוא יישום ברירת המחדל לחץ על Macs.

שלב 1

לחץ לחיצה ארוכה על המקש "Ctrl" ולחץ על קובץ CPGZ שברצונך לפתוח.

שלב 2

הזז את סמן העכבר מעל האפשרות "פתח באמצעות" בתפריט ההקשר שמופיע.

שלב 3

בחר את "אפל קובץ השירות" אפשרות בתפריט "פתח עם". קובץ השירות Apple יפתח את הקובץ CPGZ.