כיצד לפתוח כתוביות ב - PowerDVD

Cyberlink PowerDVD מאפשר לך לנגן סרטי DVD במחשב הנייד שלך.

שלב 1

הכנס את ה- DVD שלך ולהפעיל את התוכנית PowerDVD על ידי לחיצה על "התחל" בתפריט, ולאחר מכן על "כל התוכניות", על "Cyberlink" ולבסוף על "PowerDVD".

שלב 2

התחל לנגן את הסרט ב- PowerDVD ולאחר מכן לחץ על הלחצן "B" במקלדת. פעולה זו תפתח את תפריט DVD Playback.

שלב 3

לחץ על "on" מתחת לאפשרות "כתוביות ראשיים". זה ימקם את אלה כברירת מחדל עבור האזור שלך על פי השפה. מתפריט זה ניתן גם לשים את "כתוביות המשנה", כי הם אלה בשפה אחרת מתחת לאלה העיקריים.