כיצד לפתוח את Lotus Notes מתוך

עבור אל מרכז ההורדות של Microsoft (ראה משאבים) והורד את מחבר Outlook עבור IBM Lotus Domino. שמור את הקובץ בכונן הקשיח.

פתח את תוכנית ההתקנה על-ידי לחיצה כפולה על הקובץ olconn2.exe ששמרת בכונן הקשיח.

בצע את ההוראות של התוכנית כדי להשלים את תהליך ההתקנה.

פתח את Outlook כרגיל. הודעות Lotus Notes שלך יורדו באופן אוטומטי ל- Outlook ויופיעו בתיבת הדואר הנכנס שלך.