כיצד לפתוח את כתובת האתר של שיר ב - Media Player

Windows Media Player מפעיל מגוון קובצי מולטימדיה.

שלב 1

פתח חלון דפדפן אינטרנט ועבור לאתר של השיר שברצונך להפעיל ב- Windows Media Player.

שלב 2

הדגש את הכתובת של קובץ האינטרנט בשורת הכתובת בחלק העליון של המסך ולאחר מכן הקש על "Ctrl + C" כדי להעתיק אותו.

שלב 3

לחץ על גלגל Windows ולאחר מכן על "כל התוכניות".

שלב 4

לחץ על "Windows Media Player" כדי לפתוח את התוכנית.

שלב 5

לחץ על "ארגן", ולאחר מכן על "עיצוב" ולאחר מכן על "הצג את שורת התפריטים".

שלב 6

לחץ על "קובץ" בחלק העליון של החלון ולאחר מכן לחץ על "פתח כתובת אתר".

שלב 7

לחץ בתוך השדה בצד שמאל של "פתח" ולאחר מכן הקש "Ctrl + V" כדי להדביק את כתובת האתר.

שלב 8

לחץ על "אישור" כדי לפתוח את כתובת האתר.