כיצד לפתוח את חריץ התקליטורים במחשב נישא של Dell 1535-125

כיצד לפתוח את חריץ התקליטורים במחשב נייד של Dell 1535-125.

שלב 1

הפעל את המחשב הנייד Dell 1535-125. מגש הדיסק של מחשב נייד ממונע, כלומר, לא ניתן לפתוח אותו אלא אם כן היחידה מופעלת.

שלב 2

הנח את הלחצן "הוצא" בצד אחד של מגש הדיסק של Dell 1535-125. כונן הדיסק ממוקם בצד ימין של המחשב הנייד, ואת הלחצן "הוצא" ממוקם במרכז כיסוי הדיסק.

שלב 3

לחץ על הלחצן "הוצא" כדי לפתוח את חריץ התקליטורים. עם זאת, הוא לא ייפתח אוטומטית כאשר חריץ התקליטורים של מחשב שולחני פועל. משוך את מגש התקליטורים עד שייפתח לגמרי.