כיצד לפתוח את ה- BIOS iMac

OpenFirmware פועל כמו ה- BIOS ב- iMac.

שלב 1

הפעל את ה- iMac על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה.

שלב 2

פתח את OpenFirmware על ידי החזקת מקשי "Command", "Option", "O" ו- "F" בו זמנית.

שלב 3

תשמעו שני פעמונים. המתן לפקודה הבאה.

שלב 4

באופן מיידי, תראה "אישור", ולאחר מכן את שורת הפקודה ישתנה "0".

שלב 5

הזן כל פקודה ב- OpenFirmware פתוח לאחר ההנחיה "0>".