כיצד לפתוח, לשמור ולהדפיס JPGs שנשלחו כקובץ מצורף לדוא"ל

כיצד לפתוח, לשמור ולהדפיס JPGs שנשלחו כקובץ מצורף לדוא"ל.

שלב 1

פתח את שירות הדואר האלקטרוני שלך ובחר את הודעת הדואר האלקטרוני שמכילה את הקבצים המצורפים.

שלב 2

הורד את הקבצים המצורפים. בשירותי אינטרנט מבוססי אינטרנט כגון Yahoo ו- Hotmail, לחץ על הקישור שכותרתו "הורד" ובחר "פתח" או "שמור" מהחלון "הורדת קובץ" שמופיע. בשירותים כגון Microsoft Outlook ו- Outlook Express, הורד את ה- JPG, על ידי לחיצה על הסמל בצורת מהדק נייר בצד ימין של הודעת האימייל ובחירת מיקום ההורדה במחשב.

שלב 3

פתח את התיקייה המכילה את קבצי ה- JPG שהורדת ולחץ פעמיים על הסמלים של התמונות שברצונך לפתוח.

שלב 4

לחץ על סמל המדפסת בתחתית חלון ברירת המחדל של מציג התמונות כדי להדפיס את ה- JPG.