כיצד לפתוח את Outlook Express באמצעות הדפדפן

שלב 1

בחר ב- Outlook Express כתוכנית הדואר המוגדרת כברירת מחדל. מתפריט התחלה בשורת המשימות, בחר "הגדרות", ולאחר מכן "לוח הבקרה". כאשר תיבת לוח הבקרה נפתחת, לחץ על "אפשרויות אינטרנט". בחר בכרטיסייה תוכניות. ברישומים, תראה אפשרות לדוא"ל, בחר ב- Outlook Express מהתפריט הנפתח. לחץ על "אישור" כדי לשמור את האפשרויות.

שלב 2

פתח את הדפדפן. בחלק העליון של סרגל הכלים, חפש את סמל המעטפה. עבור Internet Explorer 7, סמל הדואר נמצא בצד ימין של סרגל הכלים המכיל גם את הכרטיסיות לפתיחת החלון. זה אומר: "לקרוא דואר" ליד המעטפה.

שלב 3

לחץ על סמל הדואר. תוכנית Outlook Express תיפתח מעל מסך דפדפן האינטרנט. עכשיו אתה יכול להשתמש ב- Outlook Express כדי לפתוח, לקרוא או לשלוח הודעות דוא"ל.