כיצד לפתוח את המטען הסוללה של מחשב נייד

דע את המנגנונים הפועלים בתוך המטען.

שלב 1

נתק את המטען מהמחשב הנייד ומשקע החשמל או משקע החשמל. השאר אותו מנותק למשך זמן מה עד שהמשטח קריר למגע.

שלב 2

מצא את החריצים הקטנים על צדי המטען, בדרך כלל לאורך הקו שבו מכסה את המכסה העליון והתחתון של מכסה המטען. הכנס את קצה המברג לתוך החריץ והתחל לדחוף ולחטט עד שמכסה המטען יתחיל לעלות. אם אין חריץ כזה, דלג לשלב 3.

שלב 3

הכנס את קצה הסכין לתוך הקו שבו כובעי כיסוי מחוברים. לדחוף את קצה לתוך הקו ולהתחיל חיתוך. ייתכן שיהיה עליך להכניס את קצה המברג כדי לחשוף את המכסה.