כיצד לפתוח קבצי TTF

קל לפתוח קובץ TTF.

שלב 1

מצא את קובץ TTF שברצונך לפתוח ולהתקין אותו בתיקייה בשולחן העבודה של המחשב, בתקליטור או בדיסק USB.

שלב 2

נווט אל תפריט "התחל" ובחר "הגדרות" ואת "לוח הבקרה". לחץ על הקישור "עבור לתצוגה קלאסית" שמופיע בחלונית השמאלית.

שלב 3

לחץ על הסמל "גופנים". הגופנים המותקנים במחשב שלך יופיעו.

שלב 4

מהתפריט "קובץ", בחר "התקן גופן חדש". תיבת הדו-שיח הוספת גופן תופיע.

שלב 5

אתר את קובץ TTF שברצונך להתקין. ודא שהתיבה ליד "העתק גופנים לתיקיית גופנים" מסומנת. לחץ על "אישור" המקור יותקן מאוחר יותר. עכשיו אתה אמור להיות מסוגל לפתוח את הקובץ TTF עם תוכניות אחרות ולהשתמש בו כמקור.