כיצד לפתוח קבצי RSD של אבן רוזטה

הכנס את דיסק ההתקנה של אבן רוזטה לכונן המתאים של המחשב. לחץ על סמל היחידה כדי לפתוח את דיסק ההתקנה. לחץ על "התקן" ולאחר מכן בחר "הפעל את תוכנית ההתקנה". בצע את ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את התהליך. הוצא את הדיסק מהיחידה עם השלמת ההתקנה.

הכנס את תקליטור השפה לכונן המחשב. לחץ פעמיים על סמל אבן רוזטה על שולחן העבודה כדי להפעיל את היישום. סמל זה נוצר במהלך ההתקנה בשלב 1.

לחץ על השפה שבה תשתמש כדי לפתוח את הקובץ. RSD מהתפריט "שפה / מוצר" בצד שמאל של החלון. לאחר מכן בחר את היחידה שבה תשתמש כדי להציג את השיעורים מהתפריט "יחידה". כאשר השפה והיחידה הנכונות נבחרות, לחץ על השיעור המשויך לקובץ .RSD. כאשר אתה לוחץ על הכותרת של השיעור, הקובץ ייפתח בחלון של יישום אבן רוזטה.