באלון הביתה לטלוויזיה

בצע balun כדי לחבר טלוויזיה ישנה לכבל קלט קואקסיאלי.

שלב 1

השתמש בסכין כדי להסיר את הבידוד מכבל קואקסיאלי שאורכו כ- 2 או 3 אינץ '(5 עד 7.5 ס"מ).

שלב 2

השתמש קצה הסכין כדי לבטל את הצמה של כיסוי בידוד. הימנע חיתוך או לשבור את כל הגדילים.

שלב 3

סובבו את החוטים של כיסוי הבידוד כדי ליצור כבל יחיד.

שלב 4

פתחו את אחד מסופי המחבר המאוזנים בחלק האחורי של הטלוויזיה, עוטפים את כיסוי הבידוד סביב הבורג ומתחזקים במברג. חותכים את חוט עודף עם חותך.

שלב 5

פתחו את המסוף השני, הסירו את הבידוד מהמוליך המרכזי במרחק המאפשר לחוט להיות מחובר למסוף עם כיסוי הבידוד עם המנצח. סובב את החוט סביב המסוף והדק את הבורג. חותכים את חוט עודף עם חותך.