עזרה עבור Panasonic טלוויזיות

טלוויזיות Panasonic פועלות היטב ברוב התנאים, אך לפעמים הן יכולות לסבול מבעיות תמונה וקול שמשפיעות על חוויית המשתמש.

טלוויזיות Panasonic פועלות היטב ברוב התנאים, אך לפעמים הן יכולות לסבול מבעיות תמונה וקול שמשפיעות על חוויית המשתמש. הבעיות הנפוצות ביותר לא צריך את העזרה של טכנאי שירות. כדי להחזיר את הטלוויזיה לפעולה רגילה, עליך לפתור את הבעיה ולבצע תיקון.

תמונה

בעיות עם התמונה על Panasonic TVs עשוי לקחת זמן כדי לאבחן כי ייתכן שיש כמה סיבות אפשריות. אם התמונה מכוסה בשלג או מעוותת, בדוק את חיבור הכבל הקואקסיאלי בגב הטלוויזיה. ודא שהכבל מחובר כהלכה לשקע הקלט. בדוק את הקצה הנגדי של הכבל וודא שהוא קבוע לשקע הקיר. בדוק את כבל קואקסיאלי ולחפש הפסקות. אם הכבל ישן, החלף אותו בחדש.

לאחר מכן, בדוק את הגדרות התאמת התמונה. אם ההתאמות נעשות בצורה לא נכונה, הן עלולות לגרום לבעיות בתמונה. כדי לגשת להגדרות התמונה, לחץ על הלחצן "Menu" ובחר "Image" בתפריט על המסך עם הלחצן "אישור". גלול ברשימה של הגדרות תמונה באמצעות לחצני החצים למעלה ולמטה ולבצע התאמות באמצעות לחצני החצים ימינה ושמאלה. אתה יכול לקחת קצת ניסוי וטעייה כדי לפתור את התמונה עם ערכי התאמת התמונה.

אם התמונה אינה מופיעה על המסך או אם היא מעוותת בעת שימוש בהתקן רכיב כגון נגן DVD, בדוק את חיבורי כבל הרכיב בחלק האחורי של הטלוויזיה. ודא שהכבלים מחוברים באופן מלא לשקעי כניסת הווידאו בטלוויזיה וכי קצות הכבלים מחוברים למחברי "Video Out" שבמכשיר הרכיב.

קול

אם לא ניתן לשמוע את הצליל בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על הלחצנים "השתקה" או "VOL" כדי להגביר את עוצמת הקול לרמה נוחה. בעיות קול רבות נגרמות על ידי הפחתת נפח בשוגג עם כפתור "השתקה".

טלוויזיות Panasonic יש אפשרות לכבות את הרמקולים של הטלוויזיה, תכונה שימושית למשתמשים שיש להם יחידת סראונד מחוברת לטלוויזיה. אם הרמקולים כבויים, לא יישמע צליל. כדי לבדוק אם הרמקולים מופעלים, לחץ על הלחצן "Menu", בחר "Audio" ולחץ על הלחצן "אישור". אם הערך ליד "רמקולי טלוויזיה" הוא "כבוי", סמן את האפשרות ולחץ על לחצן החץ ימינה כדי לעבור למצב "ON".

לבסוף, אם מקור השמע הוא מהתקן רכיב כגון נגן DVD, ודא שכבלי השמע של הרכיב מחוברים היטב ליציאות "יציאות השמע" שבגב הטלוויזיה ול מחברי "יציאת שמע" בגב ההתקן.