היבטים בסיסיים של תיבות טלוויזיה בכבלים

מפענח הכבלים שלך מחליט אילו נתונים לשלוח לטלוויזיה, בהתאם לערוץ שנבחר.

לחץ

כאשר אות הטלוויזיה מגיע דרך כבל קואקסיאלי לבית שלך, הנתונים דחוסים כך שהם יכולים לנסוע במהירות. הנתונים תופסים שטח קטן כל כך, שחברת הכבלים יכולה לשלוח לך נתונים למאות ערוצים בו-זמנית. למרבה הצער, הטלוויזיה שלך אינה מצוידת לפתיחה ולמיון של נתונים אלה. ללא מפענח, לא ניתן להבדיל בין תמונה על מסך הטלוויזיה. מפענח כבל, אם כן, הוא כמו מתורגמן בין חברת הכבלים לבין הטלוויזיה שלך. פענח את הנתונים והזמין אותו עבורך על סמך הערוץ שבחרת. ברגע שהם מפוענחים, הטלוויזיה שלך יכולה להבין את הנתונים עבור הערוץ ולאחר מכן אתה יכול לראות תמונה. לכן, הפונקציה הבסיסית ביותר של מפענח הוא שחרור נתונים.

כבלים

אתה צריך לפחות שני כבלים קואקסיאליים לעשות עבודה תיבת כבל. אחד מחבר את מפענח לחיבור כבל על הקיר שלך. השני מחבר את התיבה לטלוויזיה. עם הסדר זה, מפענח יכול לפתוח את הנתונים כבל לפני שהוא מגיע לטלוויזיה שלך ואז לשלוח אותו לטלוויזיה.

מפענחים מרובים

כי תיבת הכבלים עובד כמתווך והוא מסוגל לשלוח את הנתונים decompressed רק ערוץ טלוויזיה אחד בכל פעם, תצטרך תיבות מרובים אם אתה רוצה לראות ערוצים שונים על כמה טלוויזיות, כפי שצוין על ידי קומקסט.

אנרגיה והדמיה

מפענח אחראי על אספקת וידאו לא דחוס ונתונים אודיו לטלוויזיה שלך. אם תכבה את כבל הכבל, לא תוכל לראות כל תחנת רדיו מכיוון שהטלוויזיה עצמה אינה מסוגלת לבטל את דחיסת הנתונים. זה אומר שאתה חייב להפעיל שני מכשירים, מפענח הטלוויזיה שלך, בו זמנית בכל פעם שאתה רוצה לצפות בתוכנית כבל. אל תעשה את הטעות של לחשוב כי הטלוויזיה שלך לא עובד כמו שצריך פשוט בגלל מפענח אינו מקבל כוח.